همکاری با ما
000

فرم همکاری با ما

ویژگی های فردی و شخصیتی

همکاری با ما

اگر که در زمینه فروش و مباحث مربوط به آن تجربه و یا تحصیلاتی را کسب کرده اید می توانید به ما اطلاع داده تا افتخار همکاری با شما را داشته باشیم. برای این کار موارد لازم در فرم رو به رو را تکمیل نموده و فایل مربوط به سوابق خود را نیز بارگذاری نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.